Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011 Utgiftsområde 9

Proposition 2010/11:1 UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2011 Utgiftsområde 9

Hälsovård, sjukvård

9

och social omsorg

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 9
Förslag till statsbudget för 2011
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
....................................................................................

13

2

Hälsovård, sjukvård och social omsorg
...............................................................

15

2.1

Omfattning
............................................................................................

15

2.2

Utgiftsutveckling
..................................................................................

15

2.3

Skatteutgifter
.........................................................................................

16

3

Hälso-

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.