Bidrag för glasögon till barn och unga

Proposition 2015/16:71

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-17
Bordlagd
2015-12-17
Hänvisad
2015-12-18
Motionstid slutar
2016-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:71

Bidrag för glasögon till barn och unga

Prop.

2015/16:71
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 december 2015
Margot Wallström
Åsa Regnér
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Lagen innebär att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
1
Prop. 2015/16:71
Innehållsförteckning

1

Förslag

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.