Till innehåll på sidan

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Proposition 2017/18:187

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-20
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:187

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa

Prop.

andra nikotinhaltiga produkter

2017/18:187
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Linköping den 15 mars 2018
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter,

Förslagspunkter (9)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.