Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Proposition 2022/23:33

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-20
Bordlagd
2022-12-20
Hänvisad
2022-12-21
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:33

Åtgärder för att säkerställa en sund och säker

Prop.

spelmarknad

2022/23:33
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 december 2022
Ebba Busch
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Det föreslås bl.a. att det i spellagen (2018:1138) ska införas en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna sådana uppgifter som används vid betalningsförmedling till olicensierat spel samt att de nuvarande bestämmelserna om betalningsblockering ska upphävas. Vid tillsynen över att licenskravet och främjandeförbudet

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2021:1138).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.