Till innehåll på sidan

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Proposition 2022/23:66

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-28
Bordlagd
2023-03-07
Hänvisad
2023-03-08
Motionstid slutar
2023-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens proposition 2022/23:66

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system

Prop.

för reseuppgifter och resetillstånd

2022/23:66

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2023
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I september 2018 antogs en
EU-förordning
som innebär att det ska inrättas ett
EU-gemensamt
system för reseuppgifter och resetillstånd. Det nya systemet gäller för tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på visering för kortare vistelse för att passera de yttre gränserna. Systemet syftar till att möjliggöra en bedömning av om en tredjelandsmedborgares

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.