Till innehåll på sidan

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Proposition 2015/16:156

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-05
Bordlagd
2016-04-06
Hänvisad
2016-04-07
Motionstid slutar
2016-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:156

Ändringar i lagen om tillämpning av

Prop.

Europeiska unionens statsstödsregler

2015/16:156
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 31 mars 2016
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till kompletterande lagstiftning med anledning av den modernisering av Europeiska unionens regler om statligt stöd som slutfördes under 2014 och som syftade till att göra stödgivningen mer öppen. Det föreslås att det i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler införs en skyldighet för den som genomför en stödåtgärd att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden och att föra register över åtgärden.

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.