Till innehåll på sidan

2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 5

Utvärdering av jobbskatteavdraget

PROP. 2011/12:100 BILAGA 5

Bilaga 5

Utvärdering av jobbskatteavdraget

Innehållsförteckning

1

Inledning.................................................................................................................

7

2

Sammanfattning och övergripande slutsatser.......................................................

8

3

Förväntade effekter utifrån ekonomisk teori .....................................................

12

3.1

Jobbskatteavdraget och det ekonomiska utbytet av arbete................

12

3.1.1

Jobbskatteavdragets utformning..........................................................

12

3.1.2

Jobbskatteavdraget och utbytet av arbete ...........................................

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.