Till innehåll på sidan

2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 2: Analys av utgiftsutvecklingen 2000-2015

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 2
Analys av utgiftsutvecklingen
2000–2015

PROP. 2010/11:100 BILAGA 2
Bilaga 2
Analys av utgiftsutvecklingen
2000–2015

Innehållsförteckning

Takbegränsade utgifter

2000–2015........................................................................

5

3
PROP. 2010/11:100 BILAGA 2
Tabellförteckning

1

Utgifter,

2000–2015........................................................................................................

6

2

Utgifternas procentuella andel av takbegränsade utgifter,

2000–2015........................

7

4
Takbegränsade utgifter
2000–2015

I denna bilaga redovisas de takbegränsade utgifterna per utgiftsområde för perioden 2000– 2015, dels i miljarder kronor, dels som andel av de totala takbegränsade utgifterna.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.