Yrkeshögskoleutbildning

Motion 2012/13:Ub299 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskoleutbildning.

Motivering

Reformen som startade med kvalificerad yrkesutbildning och som numera utvecklats till yrkeshögskoleutbildningar har som mål att tillgodose arbetslivet den kompetens som behövs. I utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU7 står följande: Vuxenutbildningen ska inte enbart ses som ett sätt att möta de utmaningar vi ställs inför idag utan också i ett framtidsperspektiv, vilket innebär en beredskap för kommande utmaningar i samhälls- och arbetslivet.

Med anledning av ovanstående kan vi konstatera att antalet platser inom yrkeshögskolan, trots extra satsningar, inte räcker till. Myndigheten beskriver situationen på följande sätt:

På tre år har antalet sökande till yrkeshögskolan ökat med fantastiska 44 procent. År 2008 sökte 44 800 personer till yrkeshögskolan och 2011 var siffran uppe i 64 400, enligt en studie från myndigheten. Trots ett ökat söktryck har antalet studerande som kunnat beredas plats i yrkeshögskolans utbildningar under samma tid ökat med endast 11 procent, från 38 600 till 44 300. Det beror på att antalet tilldelade studieplatser inte motsvarar det starka och växande intresset för att studera på yrkeshögskola.

Fördelningen av platser har under senare år skett utifrån kriterier som bidrar till att storstadsregionerna blir vinnarna och landsbygden förlorare. Platser förs från landsbygdsregioner till storstadsregioner. Detta bidrar till att tillväxtmöjligheterna för regioner utanför storstäderna blir sämre. Regeringen bör därför överväga en långtidsplanering för utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar och se över kriterierna för fördelning av platser så att hela landet får goda utvecklingsmöjligheter.

Stockholm den 3 oktober 2012

Suzanne Svensson (S)

Kerstin Haglö (S)

Peter Jeppsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskoleutbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.