Vuxenutbildning

Motion 2012/13:Ub288 av Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av vuxenutbildning.

Motivering

Det är många människor i vårt land som inte tagit gymnasieexamen eller inte läst vid högskola. Det finns olika anledningar till varför de inte har gjort det. Många börjar arbeta direkt efter grundskolan medan andra avbryter sina gymnasiestudier. De har först vid vuxen ålder känt behovet av att läsa vidare. Det är då viktigt att det finns möjlighet till lärande även när man arbetat i flera år. Vuxenutbildning är ett mycket bra sätt att låta människor växa, både för sin egen skull och för samhällets utveckling.

Även för dem som redan har studerat och har en examen ställer dagens arbetsliv krav på vidareutbildning. I en globaliserad värld med hårdnande konkurrens krävs att vi ger även dessa personer möjlighet att kompetensutvecklas. Arbetslivet förändras ständigt, och det som man lärde sig för tio år sedan är inte nödvändigtvis tillräckligt i dag. Därför måste alla få möjlighet att kompetensutvecklas, t.ex. genom införandet av en kompetensförsäkring.

Ett livslångt lärande måste vara en rättighet. Indragna medel till vuxenutbildningen innebär att människor stoppas i sin utveckling och att man skapar återvändsgränder. Det svenska utbildningsväsendet är i grunden bra, men det måste även i fortsättningen vara till för alla, inte bara för dem som har tillräckligt god ekonomi för att själva kunna bekosta sina studier i vuxen ålder.

I dag är det stora problemet på arbetsmarknaden att arbetskraften inte har den kompetens som efterfrågas. Därför är kunskapslyft en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att både förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka enskilda arbetssökande. Kompetensutveckling, utbildning och fortbildning behövs hela tiden både för arbetslösa och för dem i jobb. Utbildning är grunden till hela vår svenska arbetsmarknad. Vi genomgår en förändring av arbetsmarknaden där tjänster får en allt större betydelse och större krav ställs på arbetstagarnas kompetens.

Att få studera som vuxen innebär att man har en helt annan fokus, och kanske ett annat mål, än vad man hade som ung. Att kunna fortbilda sig inom sitt eget yrke eller att byta bana mitt i livet är något som samhället måste bejaka.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jennie Nilsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av vuxenutbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.