Till innehåll på sidan

Vuxenstuderandes rätt till semester

Motion 2002/03:Ub430 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande.

Motivering

Många vuxna har genom samhällets satsning på Kunskapslyftet getts möjlighet att återvända till ofta avbrutna studier för att avsluta sin gymnasieutbildning. Ersättningar under studietiden sker idag via särskilda beslut. Genom satsningen har många åter fått studievana och viljan att utbilda sig vidare för att finna nya yrkesvägar. Kunskapslyftet innebar härigenom ett lyft för den enskilde.

Vissa utbildningar innebär långa studietider. Studieledighetslagen ger utrymme för tjänstledighet under studietiden. För många innebär dock studierna ett ekonomiskt avbräck. Under kortare studier kan detta kompenseras med att man återgår till ordinarie tjänst under ferieperioder. Vid längre studier, och vid högre studietempo, innebär ferierna ofta att man måste bedriva hemstudier.

Situationen blir i detta läge svår för många som lämnat ett arbete och att vid vuxen ålder gå ut i studier. Hemförhållanden, ekonomiska förutsättningar och ofta studier kombinerade med hemmavarande små barn gör situationen mera komplicerad för gruppen vuxenstuderande än övriga studerande. De vuxenstuderande som är tjänstlediga från ett arbete under studietiden har i vissa fall arbetsgivare som ser studierna som semesterlönegrundande tid. För de flesta ges inte denna förutsättning.

Genom skapandet av Kunskapslyftet och härefter möjligheter till högskolestudier har samhället sänt signaler om värdet av vuxenstudier och kompetensutveckling. Regeringen bör därför verka för att de som i vuxen ålder väljer att kunskapslyfta och studera vidare ges ekonomiska och trygga förutsättningar att genomföra studierna.

Stockholm den 21 oktober 2002

Göte Wahlström (s)

Christina Nenes (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om semesterlönegrundande studier för vuxenstuderande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.