Vräkningar där barn är inblandade

Motion 2008/09:So509 av Eva Johnsson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en handlingsplan som förtydligar alla rutiner kring vräkningar där barn är inblandade.

Motivering

Regeringen har utarbetat en strategi för att motverka hemlöshet och det totala antalet vräkningar. När det gäller vräkningar där barn är inblandade finns ett starkt lagstöd, socialtjänstlagen har ett mycket tydligt barnperspektiv – där barn är inblandade ska man ta särskild hänsyn till att barnen och familjen ska ha någonstans att bo. Detta till trots finns det ett oacceptabelt glapp i de verkliga rutinerna kring vräkningar där barn finns med. Under de första sju veckorna 2008 blev 66 barn vräkta i Sverige.

De bristande rutinerna förklaras med att socialtjänstens företrädare menar att deras insatser ofta kommer in för sent. Bristfälliga rutiner i den egna organisationen i kombination med att hyresvärdar signalerar för sent, hyresvärdar som i sin tur menar att det är svårt att få kontakt med socialtjänsten för en dialog om ett ärende.

Det bör formuleras en tydlig handlingsplan för att få ner vräkningar med barn inblandade till noll i antal. En handlingsplan som förtydligar alla rutiner, samtidigt som handlingsplanen tydligt signalerar lagens betydelse. Det är inte enbart oacceptabelt utifrån ett moraliskt perspektiv, socialtjänstlagen är glasklar – barn ska ha någonstans att bo. Handlingsplanen måste därför utformas så att ansvar går att utkräva, de idag bristfälliga rutinerna skylls på olika myndigheter och ansvar delegeras till någon annan. Handlingsplanen ska tydliggöra vem som gör vad och när rutinerna brister vet de inblandade vem/vilka som får arbeta med att utveckla sin egen organisation.

Stockholm den 6 oktober 2008

Eva Johnsson (kd)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en handlingsplan som förtydligar alla rutiner kring vräkningar där barn är inblandade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.