Vittnesskydd

Motion 2017/18:1271 av Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett stärkt vittnesskydd och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendet tydligt bör markera mot hot mot vittnen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hot mot vittnen hotar på sikt att urholka hela det svenska rättsväsendet. Hot mot vittnen i en rättsprocess har länge varit ett växande problem i Sverige. Detta förekommer bland annat i rättsfall som rör organiserad brottslighet, men har nu spridit sig till flera mera ringa brott som inte berör den organiserade brottsligheten. Enligt en tidigare undersökning har 8 av 10 polisutredare tvingats lägga ner förundersökningen då vittnen inte har velat berätta om vad de sett. Enligt en undersökning Brottsförebyggande rådet (Brå) genomförde 2008 misstänkte 8 procent av landets åklagare att bevispersoner i rättegångar utsatts för brottet övergrepp i rättssak eller andra former av otillåten påverkan. Detta under fyra veckor, då de förde dagbok som en del av undersökningen som genomfördes av Brå.

Denna utveckling är inte acceptabel. Hot mot vittnen hotar på sikt att urholka hela det svenska rättsväsendet. Det riskerar även att leda till att människor tappar tron till rättsväsendet. I Sverige skall det inte löna sig att hota eller skrämma vittnen och deras familjer. Rättsväsendet måste tydligt markera mot detta. En straffskärpning i detta sammanhang skulle vara välkommen. Att denna utveckling kunnat fortgå handlar i grunden om bristande respekt för rättsväsendet från de kriminellas sida. Det måste vara glasklart att den som ska känna otrygghet är den som begår brott – inte den som bidrar till att klara upp brott och ställer upp för samhället.

Människor som bevittnar ett brott måste kunna lita på rättsväsendet och det skydd som finns för vittnen. Det finns ett behov av ett stärkt vittnesskydd så att vittnen inte tystas ner av misstänkta gärningsmän eller andra. Det är viktigt att rättsväsendet skapar en trygghet och att vittnen inte ska känna att de hellre avstår från att berätta om brottet de bevittnat. En del av problemet med vittnesskyddet är att vittnen idag inte har något särskilt skydd när det gäller personuppgifter. Dessa blir idag offentliga i och med rättegång. Så borde det inte vara. Vittnens personuppgifter bör därför skyddas på ett mer effektivt sätt än vad som görs idag, och ett mer allmänt förstärkt vittnesskydd bör också tas fram och skyndsamt implementeras.

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett stärkt vittnesskydd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendet tydligt bör markera mot hot mot vittnen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.