Till innehåll på sidan

Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

Motion 2022/23:1838 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa att villkoren för fristående/privata aktörer inom välfärdsområdet är likvärdiga med de villkor som offentligt drivna verksamheter har och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Stockholmsregionen är valfriheten stor. Där finns många små och stora fristående aktörer inom hemtjänst, äldreomsorg, sjukvård, förskola och skola.

De utgör en viktig del i den välfärd som finns att tillgå i Stockholmsregionen. De är också viktiga för den fortsatta utbyggnaden av välfärden i Stockholm. Befolkningen växer och region och kommuner behöver hjälp från fristående/privata aktörer för att möta ökade behov inom välfärdssektorn.

Enligt SKR:s verksamhetsstatistik för 2019 gjordes 61 procent av alla patientbesök i Region Stockholm hos privata vårdgivare. 31 procent av vårdplatserna i Region Stockholm finns hos privata vårdgivare.

Ett snitt av Stockholms läns kommuner visar att närmare 60 procent av hemtjänst­timmarna utfördes av privata utförare och närmare 50 procent av brukarna på särskilt boende fanns hos en privat utförare. (Källa: Socialstyrelsen, Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2019).

I flera kommuner i Stockholms län bedrivs över hälften av barnomsorgen i fri­stående regi och Stockholms län har också en betydligt högre andel elever i fristående skolor än övriga landet.

Den fristående/privata sektorn inom välfärden behöver bra och långsiktiga villkor. Villkoren för fristående/privata aktörer måste vara likvärdiga med de villkor som offentliga utförare har för att säkerställa likvärdighet och hög kvalitet för den som nyttjar välfärden oavsett vem som driver den.

Det behövs en generell utvärdering och översyn av all lagstiftning som påverkar villkoren för fristående/privata aktörer för att säkerställa lika villkor. Några exempel där branschorganisationerna signalerat att det finns brister är:

För att säkerställa att lika villkor råder behövs bättre transparens när det gäller hur ersättningarna beräknas.  

Statliga satsningar inom välfärdsområdet måste innehålla tydliga direktiv som säkerställer att satsningarna även kommer fristående/privata aktörer till del.

Inom förskole- och skolområdet måste regelverket kring extra resurser för barn i behov av särskilt stöd ses över för att säkerställa att ett barn/en elev får del av extra resurser oavsett vem som är huvudman för verksamheten barnet/eleven går i.

Det behövs tydliga och mätbara kvalitetskriterier som är rimliga till antal.

Tillståndsgivningen och uppföljning för fristående förskolor bör tas över av Skol­inspektionen, idag är förskoleföretag utlämnade till kommunens välvilja eftersom det är kommunen som ger tillstånd och följer upp verksamheten.

Ska Stockholms län klara sitt välfärdsuppdrag och kunna fortsätta utveckla och utöka välfärden behövs fristående/privata aktörer.

 

 

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Margareta Cederfelt (M)

Kristina Axén Olin (M)

Arin Karapet (M)

Erik Ottoson (M)

Carl Nordblom (M)

Kjell Jansson (M)

Johanna Hornberger (M)

Josefin Malmqvist (M)

Ida Drougge (M)

Adam Reuterskiöld (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa att villkoren för fristående/privata aktörer inom välfärdsområdet är likvärdiga med de villkor som offentligt drivna verksamheter har och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.