Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkusar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cirkusar är ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin, i Sverige och i resten av världen. Det är förståeligt då cirkus bjuder på spännande underhållning, kanske särskilt för barn.

Flera europeiska länder har förbjudit fenomenet att använda djur som underhållning på cirkusar. I Sverige är vi inte där ännu. Flera djurarter är i dag förbjudna på cirkus men inte alla vilda djur.

Det är hög tid att se över djurskyddsreglerna för exempelvis elefanter, sjölejon och reptiler för underhållning på cirkus. Omsorgen om exotiska cirkusdjur är klent reglerad i djurskyddslagen. Dess två portalparagrafer, att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande (2 §) och att djuren ska kunna leva ett arttypiskt beteende (4 §), tillgodoses inte inom cirkusverksamhet.

Djur som används för att utföra onaturliga handlingar för människans nöje, kan ha ett bättre liv än så. Det är näst intill omöjligt för kringresande cirkusar att tillgodose möjligheterna för djuren att ha ett liv där deras naturliga beteende främjas. Återkommande långa transporter, trånga utrymmen och mycket tid uppbundna hindrar djurens rörelsefrihet och möjlighet till socialt umgänge.

Just det att cirkus i mångt och mycket vänder sig till barn är därför ett särskilt problem. Djur visas upp på ett sätt som är väldigt långt ifrån deras naturliga beteende, och det skickar då en signal till barnen att djuren finns till mer för att vara vår underhållning, än för sin egen skull.

I många länder i Europa, till exempel Belgien, Bulgarien och Österrike har vilda, exotiska djur på cirkus förbjudits och nu är det dags för Sverige att se över djurskyddsreglerna för dessa djur på cirkus.

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkusar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.