Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:202 av Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta av de problem som drabbar djur i djurparker återfinns också hos cirkusdjur, tillsammans med andra problem specifika för cirkusar. Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren. Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse blir begränsad till små, tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador. Exempel på detta är bakbensstående för elefanter, något som endast undantagsvis utförs i frihet och som kan ge ledskador.

I en opinionsundersökning som Demoskop gjort, på uppdrag av Djurens Rätt, uppgav en övervägande majoritet (68 procent) att de var emot vilda djur på cirkus. Undersökningen baserades på telefonintervjuer med 1 000 personer och visar på ett starkt publikt tryck i frågan. Det viktigaste argumentet för att skärpa djurskyddsreglerna för användningen av vilda djur på cirkus borde dock vara det faktum att djuren lider enbart för människors eget höga nöjes skull, utan en egentlig efterfrågan.

 

Emilia Töyrä (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.