Vattenbrist

Motion 2020/21:1655 av Nermina Mizimovic (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förebygga och hantera vattenbristsituation och att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommaren har varit väldigt varm och torr. Det har överlag varit väldigt torrt under sommaren de senaste tio åren. Det är tydligt att vi nu får en försmak av vad klimat­förändringarna kan komma att innebära. Skogsbränder och skördar som slår fel är bara några konsekvenser.

Avsaknad av regn ger stora konsekvenser för vattenförsörjningen där både grund-och ytvattennivåerna blir mycket låga. Samtidigt ökar efterfrågan på vatten för att till exempel vattna gräsmattor. På de flesta håll i Sverige är vi så lyckligt lottade att vi kan använda våra sjöar som ytvattentäkter men reningskapaciteten är begränsad och de marginaler våra grundvattentäkter ger är viktiga.

Kommunerna har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen. De stora kostnader som uppstår för enskilda, små kommuner under torra år innebär direkt påverkan med besparingar i andra delar av den kommunala verksamheten. Det är viktigt att staten tar större ansvar för att säkra en god dricksvattenförsörjning i hela landet. Lagstiftningen måste anpassas för detta.

 

 

Nermina Mizimovic (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förebygga och hantera vattenbristsituation och att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.