Värna strömmingen

Motion 2021/22:3618 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att strömmingen bibehålls i Östersjön genom effektiva åtgärder för att skydda arten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strömmingen är hotad, varnar Kustfiskarna Bottenhavet i SVT Gävleborg.

Organisationen larmar om tomma nät på grund av överfiske och föreslår ett tillfälligt fredningsområde i Östersjön. Området som föreslås ligger strax sydost om Söderhamn och är en plats där strömmingen håller till om vintrarna. Där vill man att trålförbud ska gälla under perioden 1 januari–31 mars nästa år. Förslaget har lämnats in till Närings­departementet och Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Det är katastrofalt dåligt fiske, men allvarligast är det för ekosystemet. Strömming­en är ryggraden i ekosystemet, när den försvinner får man negativa följdeffekter, säger projektledare på Kustfiskarna Bottenhavet.

Vid ett av mina företagsbesök i länet träffade jag nyligen några av yrkesfiskarna i Gävleborg – en familj som har fiskat i generationer efter kusten i Gävleborg. I augusti rapporterade de in noll (0) kilo strömming. Det är en situation som är mycket oroande.

I februari meddelade HaV ett åtgärdspaket för att skydda strömmingen i Östersjön. Men det har inte implementerats än, enligt organisationen.

Åtgärdspaketet är bra om det kan bli verklighet. Men dels är det osäkert och dels alldeles för långt fram i tiden. Förra året sa fiskarna att fångsten man tidigare fick på ett nät får man nu på tio nät, säger projektledaren hos kustfiskarna till SVT.

Han säger i inslaget att stora trålare fiskar i området för att leverera fiskmjöl till Danmark.

Det här är i absolut sista stunden. Vi har kämpat i många år om sänkta kvoter, men ett tillfälligt stopp är bättre än inget alls. Utöver fisken och fiskarnäringen påverkas även konsumenterna – de som köper surströmming. Dels för att fångsterna är dåliga och dels för att storleken på själva strömmingen har minskat. – I år har produktionen halverats. Om det fortsätter nedåt blir det väldigt svårt att hålla i gång näringen på lång sikt. Det är svårt att se en framtid med surströmming om det fortsätter så här avslutar företrädaren för kustfiskarna till SVT Gävleborg.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att säkerställa att strömmingen bibehålls i Östersjön genom effektiva åtgärder för att skydda arten.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att strömmingen bibehålls i Östersjön genom effektiva åtgärder för att skydda arten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.