Vargfrågor

Motion 2021/22:909 av Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-28
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta de faktiska kostnaderna för skador orsakade av rovdjur och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att skjuta av hela vargrevir och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka djurrättsterrorism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik antogs av riksdagen 2013. Sedan dess har en hel del hänt på området.

I vissa delar av landet är koncentrationen av varg stor, medan den är glesare i andra delar. Framförallt finns många vargar i Dalarna, Värmland, Gävleborg, Västmanland och Örebro län. De som drabbas av vargen är relativt få men skadorna är ofta stora och leder till stort lidande.

I ett område med varg kan det vara svårt att bedriva viss verksamhet. Får dödas och andra tamdjur skräms till flykt. De direkta kostnaderna för rovdjursskador ersätts av staten upp till 20 000 euro per treårsperiod i begränsat statsstöd. Det är inte alltid det täcker de kostnader som uppstår vid upprepade rovdjursangrepp.

De indirekta skadorna ersätts inte alls av staten. Exempelvis kan tamdjur som skräms till flykt av rovdjur orsaka stora indirekta skador i form av förstörda stängsel och ned­trampade grödor. Dessa skador som kan vara omfattande får ägaren av tamdjuren ersätta, oftast med stöd av försäkringar. Även återväxten i djurbesättningar påverkar kostnaden av rovdjursangrepp. Det kan ta lång tid att ersätta en avelstacka som dödas av varg, då det innebär utebliven avkomma de kommande åren.

Staten måste ta ett större ansvar och även ersätta de faktiska kostnader som orsakas av såväl direkta som indirekta rovdjursangrepp.

För de som lever nära rovdjur, framförallt varg, och upplevt upprepade angrepp behövs tid för återhämtning. Enskilda revir bör kunna skjutas av för att skapa lugn i ett område och ge djurägare tid att bygga upp sina besättningar om de drabbats av angrepp under lång tid. Genom att de drabbade slipper angreppen under en tid skapas större acceptans för rovdjuren. Avskjutning av hela revir kan också vara ett sätt att minska koncentrationen av varg i de vargtätaste länen.

Lantbrukare vittnar idag om att det finns en rädsla för att anmäla rovdjursangrepp. Rädslan beror på risken för repressalier från djurrättsterrorister. Hot mot såväl djur­ägaren som dennes familj är inte ovanliga. Därför väljer en del som drabbas av rov­djursangrepp att inte anmäla. Det händer också att de som drabbats av rovdjursangrepp väljer att avveckla sin verksamhet av rädsla för eller hot från djurrättsterrorister. Att komma till rätta med problemet med rovdjursterrorister kräver resurser till Polismyndig­heten men även skärpt lagstiftning på området.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta de faktiska kostnaderna för skador orsakade av rovdjur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att skjuta av hela vargrevir och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka djurrättsterrorism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.