Vargar i Sverige/Värmland

Motion 2000/01:MJ918 av Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om antalet vargar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att sprida vargstammen över hela landet.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ersättning till drabbade djurägare.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om opinionsundersökningar.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om skydds- och licensjakt.
Motivering
Antalet Vargar i landet bör inte överstiga 100. Vargstammen
ska spridas över hela landytan, alltså inga landsdelar ska vara
befriade från vargstammen p.g.a. riksdagsbeslut. Staten ska
ersätta drabbade djurägare eller andra fullt ut för vargens
skadegörelser. Lokala utredningar bör göras i vargtäta
områden för att kunna avläsa lokalbefolkningens syn på
vargstammens närvaro i området samt vargnärvarons
påverkan på övrig verksamhet som t.ex. näringsliv och
rekrytering av arbetskraft. Skydds- och licensjakt måste
tillåtas och beslutsfattandet om vargstammen bör flyttas ner
så nära de berörda som möjligt. Till länsstyrelsen alternativt
på kommunalt nivå.

Stockholm den 5 oktober 2000
Runar Patriksson (fp)


Yrkanden (14)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om antalet vargar,
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antalet vargar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sprida vargstammen över hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att sprida vargstammen över hela landet,
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sprida vargstammen över hela landet.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om ersättning till drabbade djurägare,
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning till drabbade djurägare.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning till drabbade djurägare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om opinionsundersökningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om opionionsundersökningar,
  Behandlas i
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om opinionsundersökningar.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om skydds och licensjakt.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skydds- och licensjakt.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skydds- och licensjakt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.