Vård- och omsorgsutbildning inom komvux

Motion 2012/13:Ub377 av Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vård- och omsorgsutbildning inom komvux.

Motivering

Vård- och omsorgsutbildning inom gymnasieskolorna attraherar allt färre yngre sökande. Samtidigt det finns stora brister på utbildad personal på många håll runt om i landet. Allt tyder på att bristerna kommer att öka då stora personalavgångar kommer den närmaste tiden på grund av pensioneringar. Vissa kommuner har på ett mycket lyckat sätt löst problematiken genom komvuxutbildning av vuxna arbetslösa. Tyvärr är de statliga insatserna till komvux numera ytterst begränsade, vilket innebär att bara ett fåtal kommuner med ekonomiska resurser klarar den typen av insatser. Det är givetvis inte tillfredställande att vård- och omsorgsutbildning inte är ett förstahandsval för yngre på väg in i gymnasiet. Att få en förändring på det kräver säkert många olika insatser och kommer säkert att ta tid samtidigt som personalen behövs redan nu. Men med de lyckade exemplen som möjliggör att vuxna kan utbilda sig till dessa yrken kan rekryterings- och arbetslöshetsproblem lösas snabbt, och det torde även vara en viktig del i en långsiktig lösning. Men det kan aldrig ske utan att statliga ekonomiska resurser ges till komvux och att denna typ av utbildning blir prioriterad.

Med anledning av ovan anförda föreslås att regeringen snarast tar initiativ till att skapa förutsättning för komvuxutbildning inom vård- och omsorgsyrken i hela landet.

Stockholm den 3 oktober 2012

Sven-Erik Bucht (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vård- och omsorgsutbildning inom komvux.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.