Till innehåll på sidan

Vapenexporten

Motion 2000/01:U408 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Sverige inte skall tillåta export av krigsmateriel från
Sverige till diktaturer.
Motivering
Sedan det kalla krigets slut har militärutgifterna minskat
dramatiskt. Under 1990-talet halverades militärutgifterna i
Europa; i Ryssland minskade de med över 90 %. Med det
kalla krigets kollaps upphörde i stort sett också de
mellanstatliga krigen. Denna för världen mycket positiva
utveckling utgör dock ett katastrofalt hot för aktieägarna i
krigsindustrin.
Vapenindustrin har inte förmått anpassa sig till en föränderlig omvärld
utan har fortfarande 20-30 % överkapacitet. Många regeringar genomför
därför stödköp av krigsmateriel som inte behövs. Man använder stora summor
av skattebetalarnas pengar till ett industristöd, förtäckt då det redovisas som
utgifter under försvarsbudgetarna. Pengar som naturligtvis annars hade
kunnat användas för skola och sjukvård, vilka istället skurits ner. Ett exempel
i Sverige är överbefälhavaren som sagt att det militära behovet av JAS-plan
var 60-80 stycken. Regeringen fullföljer däremot köp av över 200 flygplan
för en halv miljard styck.
För regeringar som saknar styrka att ta konsekvenserna av
omvärldsförändringarna när det gäller beställningar av krigsmateriel är
frestelsen stor att exportera sig ur krisen. Ett problem med en sådan politik är
att de krig som pågår idag i huvudsak är av regional eller lokal karaktär. De
handlar inte längre om kraftmätningar längs gränser mellan nationer. Inte
sällan utspelas inomstatliga krigshandlingar mellan olika befolkningsgrupper,
miliser, paramilitära grupper eller rent kriminella organisationer. Inte sällan
handlar det om diktaturer eller militärregimer.
Utländska vapenindustrier i Sverige utgör inget undantag. Också dessa
önskar exportera sig ur krisen snarare än att avveckla en överdimensionerad
verksamhet. Exportera så mycket det bara går. Även till diktaturer som begår
konsekventa och omfattande kränkningar av FN:s mänskliga rättigheter.
Krigsmaterielexport till diktaturer legitimerar diktaturen och motverkar
möjligheterna till en demokratisk utveckling.
Det vore därför bra om Sveriges riksdag kunde fatta det självklara beslutet
att inte tillåta export av krigsmateriel från krigsmaterielindustrier i Sverige
till
diktaturer.

Stockholm den 4 oktober 2000
Lar

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige inte skall tillåta export av krigsmateriel från Sverige till diktaturer.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inte skall tillåta export av krigsmateriel från Sverige till diktaturer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.