Utvidgat och förstärkt tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av relevant lagstiftning i syfte att utvidga och förstärka tjänstemannaansvaret för offentligt anställda tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns i dag ett behov av en översyn av den lagstiftning som berör statliga och kommunala tjänstemän och deras tjänstemannaansvar. Det enskilda tjänstemannaansvaret regleras idag i brottsbalkens 20 kapitel.

Frågan om tjänstemannaansvar inom den offentliga sektorn har debatterats och utretts flera gånger. Den senaste stora reformen som genomfördes skedde 1975 genom den så kallade ämbetsmannaansvarsreformen där ett av syftena bakom reformen var att närma den offentliga sektorn till den privata och skapa ett enhetligt sanktionssystem. Många menar på att denna reform ledde till att det svenska ämbetsmannaansvaret urholkades och till att ansvarsutkrävandet av de enskilda tjänstemännen minskade.

Det finns idag argument som talar för att den nuvarande bestämmelsen i brottsbalken om tjänstefel inte är tillräcklig. I en genomgång som tidskriften Lag & Avtal gjorde 2014 hade antalet anmälningar för tjänstefel nära till fördubblats på 10 år. Enligt tidskriften kom det in 7 852 anmälningar in för tjänstefel under 2013 varav enbart 37 ledde till åtal och 23 fällande domar. Justitierådet Thomas Bull uttalade sig i samma artikel och menade på att domstolarna blivit alltmer förlåtande och i det närmaste avkriminaliserat tjänstefelet. Frågan om tjänstemannaansvaret har även lyfts upp nyligen, senast under sommaren 2017 efterlystes det i samband med skandalen hos Transportstyrelsen ett utökat tjänstemannaansvar från flera håll. 

Jag anser att det är nödvändigt att göra en ny översyn av den relevanta lagstiftningen angående tjänstemannaansvar för offentliga tjänstemän. Ett förstärkt tjänstemannaansvar skulle gynna den enskilda medborgaren i och med att högra krav skulle ställas på de statliga tjänstemännen i deras hantering av statliga och kommunala ärenden.

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av relevant lagstiftning i syfte att utvidga och förstärka tjänstemannaansvaret för offentligt anställda tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.