Utveckling av trålar för yrkesfiske

Motion 2019/20:35 av Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-16
Granskad
2019-09-16
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på selektiva redskap för yrkesfisket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkesfisket har tagit en rad egna initiativ som gynnar ekosystemet i havet. Myndig­heterna har också insett värdet av att ta in evidensen hos yrkesfisket i underlagen till beslut. Ett område där kunskap från yrkesfisket tagits tillvara är utvecklingen av selektiva fiskeredskap. Medel har avsatts till forskning som tidigare var stängd för flera kunniga innovatörer inom utveckling av trålar. Men denna satsning måste fortsätta för att på ett ännu bättre sätt säkra ett långsiktigt hållbart fiske. 

Utvecklingen av trålar med artsorterande rist, som minimerar förekomsten av oönskad bifångst, har tagits fram på initiativ av yrkesfiskarna själva i samarbete med trålinnovatörer. En fortsatt utveckling är alltså nödvändig. Det är viktigt att regeringen inser värdet av trålutveckling för att skapa ett selektivt fungerande fiske. På så sätt tas havets resurser tillvara optimalt.

Regeringen bör tillse att berörda myndigheter ansvarar för ytterligare ekonomiskt stöd inom ramen för myndighetens tilldelning. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på selektiva redskap för yrkesfisket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.