Utvärdering av svenska lagar

Motion 2021/22:423 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att som regel utvärdera svenska lagar vart åttonde år för att säkra att de är aktuella och tjänar sitt syfte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sveriges lagar stiftas med syfte att styra upp och tydliggöra på vilket sätt vi ska tolka och hantera frågor vi ställs inför. Jag dristar mig till att anse att det alltid sker i ett gott syfte och med mening att tydliggöra och lösa problem som skulle uppstå i riket om de inte fanns där. Lagar stiftas i olika tider utifrån då gällande levnadsvillkor och kan efter att tid passerat även de ha passerat ”bäst före-datum”. För att Sverige ska styras så effektivt som möjligt med lagar och regler som är aktuella och verkningsfulla borde det vara en självklarhet att lagarna var och en för sig utvärderas, exempelvis vart åttonde år, för att alltid tjäna sitt syfte.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att som regel utvärdera svenska lagar vart åttonde år för att säkra att de är aktuella och tjänar sitt syfte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.