Utökat nödvärn

Motion 2016/17:2306 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad nödvärnsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Man får ofta höra att nödvärnsrätten i Sverige är långtgående. Flera fall på senare tid har dock visat att så inte är fallet.

Helsingborgs tingsrätt dömde i juni 2016 en 68-årig man för att uppsåtligen ha skjutit ihjäl två bröder utanför sin bostad i Vallåkra den 14–15 oktober 2015. Mannen döms för dråp till fyra års fängelse. Han ska även betala skadestånd till brödernas föräldrar med totalt 100 000 kr.

Detta trots att Bröderna, som olovligen befann sig på 68-åringens fastighet, stod utanför mannens låsta entrédörr där de först uttalade dödshot och därefter krossade en glasruta i dörren. Bröderna var även beväpnade med ett smalt metallrör och en kökskniv. Tingsrätten har konstaterat att det fanns en tredje person i sällskap med bröderna och att den personen var på väg in alternativt precis hade tagit sig in i husets källarplan via en dörr där.

Mannen har förvisso överklagat domen men i första instans döms alltså en man för dråp i denna situation. Vi finner det orimligt. Trots att situationen i detta fall är helt uppenbar: tre beväpnade män går in i någons hem med den uttalade avsikten att döda honom.

En av motiveringarna var att mannen använt sig av livsfarligt våld och det inte har varit fråga om en direkt konfrontation mellan mannen och någon av de tre angriparna, har våldet som mannen använt sig av gått utöver vad som har varit tillåtet enligt nödvärnsrätten. Dessutom förelåg enligt rätten inte nödvärnsexcess eftersom händelseförloppet har emellertid inte varit så snabbt att det saknats tid för eftertanke.

Detta är en alltför snäv syn på nödvärnsrätten och nödvärnsexcess. I sådana situationer kan inte ett blivande offer förväntas avvakta till dess att risken mot dennes liv är så stor att det egna livet hotas. Lagen och tillämpningen därav måste bli mer tillåtande, både vad beträffar nödvärn generellt och nödvärnsexcess. Om någon eller några väljer att attackera någon, inte minst i dennes hem, måste nödvärnsrätten vara långtgående. En utredning hur detta kan ske ska tillsättas.
 

 

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad nödvärnsrätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.