Utländska spelbolag

Motion 2001/02:Kr323 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om utländska spelbolag.

Motivering

Det blir allt vanligare att internationella spelbolag, skrivna på exempelvis Jersey, erbjuder spel i Sverige. Det händer att man exempelvis erbjuder spel på tävlingar som går på svenska travbanor. Eftersom de utländska spelbolagen inte har samma beskattning och dessutom inte betalar några avgifter till travbanorna för prispengar etc. kan de utländska spelbolagen erbjuda betydligt bättre odds till spelarna än exempelvis ATG eller Svenska Spel.

Den snabbt ökande omfattningen av svenska medborgares spel i utländska spelbolag innebär stora förluster både för staten och svenskt föreningsliv, som till stor del baserar sin ekonomi på lotteri- och spelinkomster. Det är därför angeläget att Sverige agerar kraftfullt internationellt för att hindra osund konkurrens från utländska spelbolag.

Stockholm den 3 oktober 2001

Hans Stenberg (s)

Susanne Eberstein (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om utländska spelbolag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.