Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2011/12:N421 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 112 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 2 985 000 000 kr.

Anslag

Anslagsförändring 

1:5 Energiforskning

+82

1:11 Energieffektiviseringsprogram

+30

Summa

+112

Motivering

Vi ökar anslagen något för att skynda på vår övergripande, långsiktiga, målsättning om ett Sverige fritt från oljeberoende och från andra fossila bränslen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Isovaara (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 112 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 2 985 000 000 kr.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.