Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:3222 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:3222

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Utgifter till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har vuxit mycket kraftigt sedan år 2014. Under perioden 2010–2014 var förändringarna i utgifterna små medan ökningen mellan år 2014–2018 innebar mer än en dubblering. Genom en mer effektiv politik på området bedöms att det finns möjligheter att bedriva en ambitiös miljöpolitik med lägre anslagsnivåer. Flera instanser, däribland Riksrevisionen, har påvisat att flera åtgärder som regeringen vidtagit har mycket låg kostnadseffektivitet.

Sveriges

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.