Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2022/23:2091 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell A i motionen.

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 19 Regional utveckling 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

1 993 337

567 000

1:2

Transportbidrag

450 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 440 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

650 000

±0

Summa

4 534 201

567 000

Motivering

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Miljöpartiet anser att fokus inom den regionala utvecklingspolitiken bör ligga på att ge Sveriges landsbygder goda förutsättningar att utveckla affärsmodeller och verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och uppfyllandet av Sveriges miljö- och klimatmål. 

Miljöpartiet stärker därför anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder, med nästan 600 miljoner. Pengarna öronmärks till satsningar på kompetensförsörjning och personal­försörjning som möter de behov som uppstår till följd av en snabb utveckling i och med klimatomställningen, samt till personalförsörjning i lands- och glesbygd. Vidare ska pengarna kunna användas till insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna att bo och verka i lands- och glesbygd. 

 

 

 

Elin Söderberg (MP)

Daniel Helldén (MP)

Rebecka Le Moine (MP)

Katarina Luhr (MP)

Emma Nohrén (MP)

Marielle Lahti (MP)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell A i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.