Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:1273 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Etableringsåtgärder

112 030

±0

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 132 083

957 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

134 607

±0

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

100 919

±0

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

705 039

50 000

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

72 365

±0

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

48 163

±0

4:1

Åtgärder mot segregation

260 000

±0

Summa

5 565 206

1 007 000

 

Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 630 miljoner kronor 2023 till följd av vårt förslag om att införa en amnesti för ensamkommande.[1]

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att sänka antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot. Därmed höjs anslaget med 327 miljoner kronor 2023 i vårt budget­alternativ. Förslagen beskrivs närmare i motionen Svensk flyktingpolitik (2022/23:1230).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget höjs med 957 miljoner kronor 2023.

Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Vänsterpartiet vill stärka stödet till kvinno- och tjejjourer och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor till det ändamålet under anslaget.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Tony Haddou (V)

 

[1] RUT 2022:959

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.