Till innehåll på sidan

Utbyggnad av bredband

Motion 2009/10:T392 av Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av bredband.

Motivering

Allt fler av samhällets kommersiella tjänster sköts idag genom datorer. De har också stor betydelse för tillgången till samhällsinformation och övrig information, kulturupplevelser, medier och som debattforum. Därför säger lagen om elektronisk kommunikation att alla ska ha ”funktionell tillgång” till Internet.

Tillgång till bredband i glesbygd är särskilt viktig på grund av de långa avstånden till samhällets service och borde därför vara en självklar del av den svenska infrastrukturen. Så är det tyvärr inte. Teleoperatörerna skyller på dålig lönsamhet och att ingen tar ansvar för utbyggnaden av denna viktiga infrastruktur.

Svenska staten är största svenska aktieägare i Telia Sonera, som genom sitt dotterbolag Skanova har ansvar för det fasta telenätet. Stora investeringar är gjorda med framdragning av optokabel till många telestationer runt om i Sverige, där en del inte är utbyggda med ADSL-nod som skulle möjliggöra att glesbygdsbefolkning fick tillgång till bredband genom telefonjacket.

Eftersom de privata teleoperatörerna inte tar ansvar för ADSL-utbyggnad på de telestationer som är fiberanslutna, bör staten tydligare använda sitt ägarinflytande i Telia Sonera för att tillförsäkra tillgång till bredband via ADSL i hela landet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av bredband.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.