Utbildningsplatser inom transportnäringen

Motion 2012/13:Ub229 av Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur det offentliga utbildningssystemet kan möta det kommande rekryteringsbehovet av personal inom transportnäringen.

Motivering

De svenska gods- och persontransporterna ökar stadigt. För att transporterna ska kunna fungera i dag, i morgon och under de kommande åren behövs utbildad arbetskraft. Redan i dag kan transportnäringen erbjuda yrken med stor självständighet och möjligheter till utveckling. Samtidigt hårdnar konkurrensen om den framtida arbetskraften, vilket ställer större krav på att transportyrkena görs ännu mer attraktiva. Företagen i branschen måste ligga långt fram i utvecklingen och visa att de kan erbjuda en bra arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter.

Varje år under den kommande femårsperioden kommer transportnäringen att behöva ett tillskott på mellan 15 000 och 17 000 nya medarbetare för att kunna ersätta de medarbetare som går i pension men också för att klara av att möta ett ökat behov av transporttjänster. Dagens utbildningssystem kan bidra med knappt 7 000 ungdomar och vuxna årligen under samma tid. Det ger ett underskott på minst 8 000 personer varje år.

I dag tvingas många företag själva utbilda sin personal till stora kostnader. Ansvaret att skapa ytterligare utbildningsplatser bör dock ligga på det offentliga utbildningssystemet eftersom det finns ett samhälleligt behov av transportnäringens tjänster.

Det finns ett antal åtgärder som behöver vidtas:

 • Fler korta och intensiva yrkesutbildningar.

 • Rekrytera fler kvinnor till näringen.

 • Underlätta för nysvenskar att med en snabb, kvalificerad och yrkesinriktad språkutbildning utbilda sig inom transportnäringen.

Det ovan beskrivna visar med all tydlighet att det finns anledning för regeringen att se över hur det offentliga utbildningssystemet kan bemöta det kommande rekryteringsbehovet av personal till transportnäringens olika branscher.

Stockholm den 26 september 2012

Pia Nilsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur det offentliga utbildningssystemet kan möta det kommande rekryteringsbehovet av personal inom transportnäringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.