Utbildning för utryckningspersonal

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kvalitetssäkrad SMO- och RIB-utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rekryteringsbehovet är stort inom heltid och RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap), personal inom räddningstjänsten. I takt med att samhället har förändrats har förändringar krävts även av räddningstjänsten. För att möta framtiden kommer ytterligare utveckling att vara nödvändig. Räddningstjänsten behöver ta ett helhetsgrepp över säkerhetsarbetet i kommunerna för att så mycket det går förebygga olyckor, bränder och andra skador. För att klara uppdraget krävs fler yrkeskunskaper inom räddningstjänsten. För att hantera dessa i många fall farliga händelser krävs välutbildade, kvalitetssäkrade och väl samövade brandmän.

För att bli heltidsbrandman krävs en tvåårig eftergymnasial utbildning (SMO) och för att få tjänst som räddningspersonal i beredskap (RIB) måste du ha genomgått en 45 dagar lång utbildning vid någon av MSB:s räddningsskolor. Sedan kan du bli anställd vid någon av landets räddningstjänster. Det är räddningstjänsterna själva som drivit fram SMO-utbildningen. Det tidigare sättet att rekrytera folk från olika yrkesgrupper och från gatan bedömdes inte hålla måttet för att möta framtidens räddningstjänst. Nu vill några räddningstjänster i landet återgå till det tidigare sättet att rekrytera och utbilda internt inom respektive räddningstjänst.  Arbetet som brandman är i dag oerhört komplext. Är det så att SMO-utbildningen inte motsvarar de krav som ställs på en brandman? I så fall är det innehållet i utbildningen som ska förändras. 

SMO-utbildningen bör ses som ett yrkesbevis. De brandmän som rekryteras i framtiden ska genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB, för att de brandmän som går ut i yrkeslivet ska ha en kvalitetssäkrad utbildning. Och eftersom räddningstjänsten har förändrats behöver även utbildningen hänga med.

Flertalet av dem som idag söker till SMO har gått andra gymnasielinjer. Det finns ett stort behov av att arbeta för att rekrytera brandmän i tidigt skede då vi vet att pensionsavgångar kommer vara stort i den närmsta framtiden. Man bör se på en förberedande utbildning för framtidens brandmän för att komma tillrätta med rekryteringen och behovet som finns. Gymnasieskolan bör rikta sina utbildningar mer mot bristyrken som uttryckningspersonal.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Agneta Gille (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Marianne Pettersson (S)

Suzanne Svensson (S)

Veronica Lindholm (S)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kvalitetssäkrad SMO- och RIB-utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.