Utbildning av it-forensiker

Motion 2019/20:1208 av Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av utbildningsplatser för it-forensiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället utvecklas i rask takt mot mer och mer av digitalisering och digitala lösningar. Det gäller också brottsbekämpningen. Bedrägerier på internet är en av de snabbast växande brottstyperna. Även andra typer av brott ger dock digitala spår, vilket ger polisen nya möjligheter att utreda brott. Vem kommunicerade mordoffret med via elektroniska kanaler före mordet? Befann sig den misstänktes mobiltelefon på brotts­platsen vid tillfället? Det är exempel på frågor som den nya tekniken kan ge svar på.

I dag försenas och försvåras sådana utredningar dock av bristen på kriminaltekniker med specialkunskaper inom it, s.k. it-forensiker. Behoven har växt snabbare än utbudet. Det utbildas helt enkelt för få it-forensiker för att möta framtidens behov.

Den enda treåriga, renodlade utbildningen för it-forensiker finns i Halmstad. Till de 50 platser som utbildningen erbjuder fanns det 600 sökande i år. Med tanke på det stora behovet så vore en enkel lösning att bygga ut utbildningen vid Halmstads högskola med fler platser.

Regeringen bör överväga behovet av utbildade it-forensiker samt överväga om det behöver tas fram en plan för hur fler ska kunna utbilda sig inom området.

 

 

Hans Hoff (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av utbildningsplatser för it-forensiker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.