Till innehåll på sidan

Utbildad personal inom energisektorn

Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Svenska kraftnät har ett ansvar för stamnäten i Sverige och därmed en nyckelroll när det gäller överförings­kapaciteten mellan landets norra och södra delar. Vidare står stamnätet inför omfattande investeringar framöver som kräver kunnig personal. Svenska kraftnät har idag ingen egen personal som utför underhåll och investeringar när det gäller deras egna anläggningar utan är beroende av upphandlade entreprenörer. Vid ett krisläge blir energisystemet sårbart. Därför är det viktigt att det säkerställs att det finns utbildad personal som kan upprätthålla en väl fungerande verksamhet.

 

 

Kadir Kasirga (S)

Teres Lindberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.