Till innehåll på sidan

Ursprungsmärkning av varor i handeln

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln.

Motivering

Med det allt större utbudet av varor i bland annat livsmedelsbutikerna blir det allt svårare att som enskild konsument göra önskvärda val. För att vi konsumenter ska kunna göra aktiva val i livsmedelsbutikerna, och därmed få ökad makt över varuutbudet, krävs att varumärkningen är enhetlig och tydlig. Om man vill köpa svenska produkter tillverkade i Sverige måste det också enkelt framgå om varan är producerad och förädlad i Sverige eller om den är producerad och förädlad i ett annat land.

Som exempel kan nämnas att de numera så vanliga egna varumärkena som olika livsmedskedjor har ibland har märkningar som inte på ett enkelt sätt visar var varan kommer ifrån.

Det är också av stor vikt att all märkning är på svenska.

Stockholm den 5 oktober 2005

Kerstin Engle (s)

Anita Jönsson (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.