Upphovsrätt

Motion 2017/18:917 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa incitament till att förbättra de lagliga tjänster som finns för streamning för att på så sätt låta marknaden vara delaktig i att piratkopieringen upphör och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att uppdatera och reformera lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra privatkopieringsersättningen så att utbetalningsansvaret ligger på staten i stället för på en branschorganisation och tillkännager detta för regeringen.

Streamingtjänster

Sedan internets tillkomst har antalet brott mot upphovsrättslagen eskalerat. När det gäller piratkopiering av film och musik är det idag relativt enkelt att få tillgång till illegalt material via streamingtjänster och nedladdningssidor. I en rapport från filmbranschen har man gjort gällande att man endast i filmbranschen går miste om över 800 miljoner årligen till följd av detta.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på piratkopiering. Vi anser dock inte att stora resurser ska prioriteras på att jaga enskilda fildelare, vilka oftast är ungdomar, då dessa resurser skulle kunna användas på ett mer effektivt och rationellt sätt. Vi anser att fokus istället bör ligga på att stänga ner de illegala streaming- och nedladdningssidorna. Genom internationella avtal kan vi verka för detta men även stoppa annan form av piratkopiering. Men vi tror främst på att skapa incitament till att förbättra de lagliga tjänster som finns för streaming för att på så sätt låta marknaden vara delaktig i att piratkopieringen upphör, vilket regeringen bör ges tillkänna.

Privatkopieringsersättning

I Sverige infördes 1999 en privatkopieringsersättning. Tanken med denna ersättning var att upphovsmännen skulle få ersättning trots att det kopierades musik för privat bruk via kassettband. Men teknikens utveckling har nu gjort att lagstiftningen inte har hängt med på detta område, det är därför hög tid att den förändras. Eftersom privatkopieringsersättningen idag är reglerad på EU-nivå är det rimligt att Sverige följer exempelvis Finlands modell och lägger utbetalningsansvaret på staten istället för på en branschorganisation som idag.

Problemen med dagens privatkopieringsersättning är flera. Till att börja med har privatkopierandet minskat kraftigt till följd av såväl ny teknik i form av streamingtjänster som ny teknik med kopieringsskydd som försvårar kopiering för eget bruk. Privatkopieringsersättningen har förvandlats till en gigabyteskatt som leder till att konsumenter som aldrig privatkopierar tvingas betala en allt större avgift till följd av förändrade konsumtionsmönster.

Avgiften åläggs återförsäljarna som får sänkt konkurrenskraft i förhållande till konkurrenter utomlands. I Finland pågår arbete med att reformera privatkopieringsersättningen från en skatt som direkt drabbar återförsäljare och indirekt konsumenter till att bli en avgift som betalas av staten. Det är en eftersträvansvärd lösning som inte hämmar svensk konkurrenskraft, inte drabbar kulturskaparna och inte upplevs orättvis utifrån ett konsumentperspektiv.

Lagstiftning

Vid köp av vissa produkter får konsumenten idag betala tidigare nämnd engångsavgift som ska täcka den privata kopieringsersättningen. En situation kan då uppstå där man får betala dels denna ersättning för hårdvaran som är erforderlig för att spela upp exempelvis musik, dels för lagliga streamingtjänster där man genom avtal betalar för att ta del av det upphovsrättsskyddade materialet, vilket av konsumenten kan upplevas som märkligt. Lagstiftningen ligger efter på detta område och detta tydliggörs i och med att fallen vid domstolsprövning blir allt mer komplicerade.

Branschen efterfrågar reformer för att underlätta deras arbete och spridning av material samtidigt som man vill göra det svårare för de illegala sajterna att sprida samma material. Vi vill därför tillsätta en utredning för att uppdatera och reformera lagstiftningen på området.

 

 

Johan Nissinen (SD)

 

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa incitament till att förbättra de lagliga tjänster som finns för streamning för att på så sätt låta marknaden vara delaktig i att piratkopieringen upphör och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att uppdatera och reformera lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra privatkopieringsersättningen så att utbetalningsansvaret ligger på staten i stället för på en branschorganisation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.