Upphandling och anställdas villkor

Motion 2000/01:Fi805 av Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att påtala att arbetsmiljölagen skall beaktas vid
upphandling av verksamheter.
Motivering
Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och Yrkesinspektionens regler är något
av det som skall gälla vid upphandlingar. Det är det som gäller, men det
fungerar inte alltid så i praktiken. Det är naturligt att man, när man
upphandlar, anstränger sig att vara så kostnadseffektiv som möjligt, men
det är också angeläget att de anställda och de som ska använda sig av
verksamheten känner sig trygga och har ett tillräckligt skydd.
Olika verksamheter, som tidigare skötts genom kommun, landsting eller
stat, är numera konkurrensutsatta och föremål för upphandling. I det underlag
som följer en upphandling är det inte alltid angivet att lagar ska följas utan
det
förutsätts, helt korrekt, att så ska göras. När en upphandlad verksamhet är i
fullt arbete har vi dock kunnat konstatera att det ibland är stora svårigheter
att
följa arbetsmiljölagens regler. Vi har i media kunnat läsa om förare som inte
får tillräckliga pauser, som kör för långa pass och som har för kort tid för
körsträckan, vilket skapar stress och kan vara trafikfarligt.
Ett annat exempel kan vara upphandling av verksamhet för barnomsorg.
Att det finns för få personal på en barnstuga innebär inte bara att det blir
alltför litet tid med varje barn utan också att stressen gör att personalen inte
orkar med sitt arbete, att riskerna för att barnen inte får tillräcklig tillsyn
ökar
och att den pedagogiska verksamheten går förlorad.
Att låta kostnadseffektiviteten helt stå i fokus får inte innebära att man
sätter arbetsmiljölagen ur spel. Trots den lag som gäller finns det anledning
att konstatera att arbetsmiljölagen inte alltid beaktas vid upphandling av
verksamheter.

Stockholm den 2 oktober 2000
Carina Hägg (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om behovet av att påtala att arbetsmiljölagen skall beaktas vid upphandling av verksamheter.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att påtala att arbetsmiljölagen skall beaktas vid upphandling av verksamheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.