Undervattensjakt

Motion 2022/23:1107 av Magnus Berntsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regler för undervattensjakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undervattensjakt, även kallat UV-jakt, är lagligt i många delar av världen, inklusive våra nordiska grannländer. I USA, Asien samt länderna kring Medelhavet är det en stor och erkänd sport. I Karibien används UV-jakt som ett sätt att fånga och därmed försvåra etablering av den invasiva arten drakfisk – lionfish – som blivit ett gissel i området. UV‑jakt med harpungevär är dock förbjudet i Sverige enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen där det går att läsa: Fiske med ljuster och andra redskap som genomtränger fisken från utsidan är förbjudet.

Att inneha ett harpungevär kräver licens men polisen ger inte ut några licenser. Det skulle även rent teoretiskt kunna vara möjligt att tillhöra en målskytteklubb för att träna harpunskytte mot måltavlor men det finns dock inte några sådana klubbar i Sverige. Sammantaget innebär detta att det vare sig är tillåtet att inneha eller att hantera ett harpungevär i Sverige.

Om våra nordiska grannländer kan ha regler som tillåter UV-jakt borde det vara möjligt att undersöka om det går att hitta någon fungerande reglering av detsamma i svenska vatten. En översyn av harpunförbudet samt hur UV-jakt skulle kunna regleras på ett hållbart sätt bör därför genomföras. I en sådan översyn är det viktigt att använda erfarenheterna från våra nordiska grannländer.

 

 

Magnus Berntsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regler för undervattensjakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.