Underlättande av redovisningen för UF-företag

Motion 2022/23:1875 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för UF-företag så att inte redovisningen är svårare för tjänsteföretag än för tillverknings- och handelsföretag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är oerhört viktigt att skolan uppmuntrar och hjälper till så att fler kan bedriva UF‑företag. Det ger eleverna en bra grundutbildning i företagsamhet och startar upp ett kreativt tänkande, och många av de idéer som väcks har gått vidare och utvecklats och sedan blivit riktiga företag.

Men det finns brister i regelverket runt UF-företag som kan begränsa friheten att starta olika former av UF-företag. Den övervägande delen av UF-företag är inom produkttillverkning och handel med produkter. Regelverket för att starta och driva UF‑företag med inriktning på tjänsteföretag är onödigt komplicerat att driva och redovisa. Detta behöver ses över då det hämmar och begränsar möjligheterna för eleverna och lärarna att starta upp och driva dessa företag.      

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för UF-företag så att inte redovisningen är svårare för tjänsteföretag än för tillverknings- och handelsföretag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.