Till innehåll på sidan

Underlätta tillståndsprocesserna och genomför Konkurrenskraftsutredningens (SOU 2015:15) förslag

Motion 2021/22:1955 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket i uppdrag att om möjligt genomföra det som Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) beskrev om ny vägledning, tillståndsprövning, färre miljöprövningsdelegationer och inget samråd för anmälningspliktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrenskraftsutredningen föreslog en rad åtgärder för att minska kostnader, minska tidsåtgången och förenkla tillståndsprocesserna.

Jordbruksverket borde arbeta fram en ny vägledning för anmälnings- och tillstånds­prövning inom djurproduktionen. Det skulle förkorta prövningsprocesserna och främja en mer enhetlig rättstillämpning.

Prövningen av djurhållningen bör också koncentreras till färre miljöprövnings­delegationer. Även detta skulle spara tid men också syfta till en mer enhetlig rättstillämpning.

Krav på samråd för anmälningspliktig verksamhet bör övervägas att slopas då anmälningspliktig verksamhet är mindre miljöpåverkande. Slopandet av samrådskravet på anmälningspliktig verksamhet skulle kunna spara både tid och pengar för den sökande.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket i uppdrag att om möjligt genomföra det som Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) beskrev om ny vägledning, tillståndsprövning, färre miljöprövningsdelegationer och inget samråd för anmälningspliktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.