Underlätta för medvetna konsumenter

Motion 2017/18:2514 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara enkelt för konsumenter att göra medvetna val, även vid köp av t.ex. färdiglagad mat, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Högre konsumentmedvetenhet vid val av livsmedel är en positiv utveckling. Flera branschinitiativ har därtill underlättat för konsumenter att göra medvetna val. Detta vidareutvecklas och kontrolleras ständigt, för att medvetna konsumenter inte ska bli lurade utan tryggt och enkelt kunna välja till exempel närproducerat, lokalodlat eller härförädlat.

En studie som genomförts av branschorganisationen Svensk Fågel visar dock på fortsatt problematik. Studien visar att konsumenter vilseletts att köpa kycklingspett från utlandet. Under december 2016 genomfördes en pilotstudie i delikatessdiskarna hos 71 större matbutiker runt om i landet. När personalen fick frågan om kycklingspettens ursprung svarade de ofta att de var svenska, men vid närmare kontroll med leveranterör visade det sig att merparten av spetten kom långt ifrån, inte sällan från Bulgarien eller till och med Thailand. I endast fem av de tillfrågade butikerna var de färdiga kyckling­spetten tillagade av svensk kyckling.

Sverige har hårdare krav på god djurhälsa, djurhållning samt kontroll av bruket av antibiotika. Därtill fick exempelvis thailändsk kyckling rött ljus i WWF:s köttguide på grund av bristande kontroll på antibiotikaanvändningen. Därför är det av vikt att svenska konsumenter som vill göra ett medvetet val enkelt ska kunna göra det.

Det är inte rimligt att det ska vara svårt för konsumenter att ta del av varifrån kött, grönsaker eller andra livsmedel kommer, vare sig vid frysdisken eller när det gäller färdiglagad mat, då det i dag mer eller mindre försvårar insyn och kontroll i vad man köper.

Riksdag och regering bör därför se över hur man kan underlätta för konsumenter att få tillgång till information om livsmedelsprodukter samt göra det lättare att göra medvetna val. Detta kan göras genom att stimulera fler branschorganisationer att ta sitt ansvar, men framför allt att regeringen tar ett samlat grepp om frågorna och medvetet driver dem. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara enkelt för konsumenter att göra medvetna val, även vid köp av t.ex. färdiglagad mat, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.