Tydligare statistik från Brå

Motion 2012/13:Ju395 av Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund.

Motivering

För att få en tydligare bild av generella mönster för kriminella bör Brottsförebyggande rådet (Brå) i högre grad än idag särredovisa brottsdömda samt brottsmisstänktas bakgrund avseende ursprungsland samt föräldrars och far- och morföräldrars ursprungsländer.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.