Tydliga mål för att uppnå livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:2677 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för hur målen för livsmedelsstrategin ska uppnås och hur uppföljningen av målen ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrenskraften måste stärkas för svenskt lantbruk och vår livsmedelsproduktion. Sverige har högre kostnader i livsmedelskedjan än jämförbara länder i Europa. Detta måste ses över. Sveriges avgifter och skatter är ofta högre och även detta måste justeras. Dessutom har Sverige särkrav och administrativa bördor ofta kallat onödigt regel­krångel och byråkrati. Regeringen har inte satt upp några tydliga mål för att uppnå och genomföra livsmedelsstrategin.

Sverige måste nu ta fram tydliga mål och beslut och en tydlig uppföljning av målen så att livsmedelsstrategin om att öka svensk livsmedelsproduktion verkligen blir genomförd.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för hur målen för livsmedelsstrategin ska uppnås och hur uppföljningen av målen ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.