Till innehåll på sidan

Tv, så in i Norden

Motion 2009/10:Kr262 av Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler.

Motivering

I november 2006 antog Nordiska rådet en rekommendation i vilken medlemsländerna uppmanades att säkerställa att de nordiska public service-kanalerna ingår i programutbudet när digital-tv införs. Nordiska rådet rekommenderade även att länderna skulle arbeta för en harmonisering av tekniska standarder för digital-tv. Genom Nordiska ministerrådet har regeringarna därefter i ett meddelande reagerat på rekommendationen.

Det täta och folkligt djupt förankrade nordiska samarbetet är och har länge varit en styrka för våra länder då vi enskilt eller som region agerar på europeiskt eller globalt plan. Att underlätta samverkan på olika plan och inom olika områden mellan Nordens länder är en av de mest grundläggande uppgifterna för det nordiska samarbetet.

Då alltfler bor och arbetar på olika sidor om våra gränser, blir det allt viktigare att ha tillgång till tv och radio från båda sidor. Att stärka den nordiska dimensionen anses viktigt i många andra sammanhang, och det borde även vara viktigt att kunna ta del av varandras nyheter, kultur m.m. Tillgången till våra grannländers medieutbud är angelägen för att skapa och öka kontakten och förståelsen mellan våra grannländer.

Med anledning av detta rekommenderar Nordiska rådet de nordiska länderna att i respektive land hitta lösningar som kan ge allmänheten större möjligheter att se de övriga ländernas public service-kanaler.

Att öka tv-utbudet med den nya digitala tekniken torde inte bjuda på några större svårigheter. I det digitala marknätet borde plats reserveras för våra grannländers public service-kanaler. Det är angeläget att vi gemensamt på nordisk nivå försöker hitta en lösning på detta önskemål.

I betänkande 2007/08:KrU10 säger kulturutskottet att det borde gå ”om bara den politiska viljan finns”.

Nu har det gått två år och tekniken finns på plats – finns den politiska viljan på plats?

Regeringen bör snarast återkomma med förslag på hur intentionerna i motionen ska uppfyllas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.