Tolkservice

Motion 2017/18:2402 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till gratis tolkservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten till tolkservice fastslås i förvaltningslagen 8 §: När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Det finns ingen tidsbegränsning för denna rättighet så de facto kan svenska medborgare och personer som har bott i landet i decennier använda gratis tolkservice i kontakter med socialtjänsten, sjukvården, domstolsväsendet etc. Myndigheter och institutioner ska vara tillgängliga, men den enskilde har även en skyldighet att göra allt vad han eller hon kan för att bli en del av det svenska samhället.

En begränsning av rätten till gratis tolkservice skulle kunna ha flera positiva effekter. Bland annat skulle incitamentet att lära sig svenska öka. Kunskaper i svenska är en nödvändig grund för integrationen och möjligheten att ta del i samhällslivet, därför ska människor som har kommit till Sverige och bosatt sig här uppmuntras till det. Alla har dock inte samma möjligheter att lära sig ett nytt språk och därför bör äldre och personer med funktionsnedsättning inte omfattas av begränsningen.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till gratis tolkservice och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.