Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2021/22:996 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-29
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns bärande av vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med ansvaret för att säkerställa att grova brottslingar inte för in narkotika och illegala vapen i Sverige. Den svenska grän­sen är dock 540 mil lång och Tullverkets personalstyrka är liten.

Det är dock inte bara den underdimensionerade personalstyrkan som är det främsta problemet. Tullinspektörer förväntas ingripa mot grovt kriminella personer utan att ha tillgång till tjänstevapen. Det har tidigare uppmärksammats att Tullverket inte kontrol­lerat fordon vid kvällstid och antalet passagerare i bilen varit högt, av rädsla för den egna säkerheten.

Precis som polisen arbetar tullinspektörerna mot grov organiserad brottslighet, men med den stora skillnaden att de inte får bära tjänstevapen i tillräcklig utsträckning. Det är orimligt att kräva att tullinspektörerna ska ingripa utan tjänstevapen i situationer då polisen inte gör det. Att tillkalla polis varje gång misstanke föreligger är orimligt. En sådan organisation skulle bli tungrodd, byråkratisk och ineffektiv.

I samband med terrordådet 2017 uppmärksammades en annan brist med att tullinspek­törer inte bär tjänstevapen. När Polismyndigheten efterfrågade stöd från tulltjänstemän på Arlanda fanns det ingen möjlighet för dem att bära vapen. Skyddsombudet fattade då beslutet att skicka hem all obeväpnad personal.

Sett till enkäter som genomförts finns det vidare ett brett stöd bland anställda tull­tjänstemän att få bära tjänstevapen, bland annat till följd av en höjd terrornivå och allt tyngre beslag.

Ingen ska få tillåtas smuggla in vapen och/eller narkotika obehindrat på grund av rädsla från tullinspektörernas sida. Om så sker har de kriminella lyckats med att sätta sig över rättvisan. För att öka tullinspektörernas säkerhet och effektivitet samt för att upp­rätthålla statens gränsskydd mot grov organiserad brottslighet, bör tullinspektörernas möjlighet att bära tjänstevapen skyndsamt utvidgas. Möjligheten att bära tjänstevapen bör finnas vid all verksamhet där det finns ett befogat behov av detta.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns bärande av vapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.