Tjänstemannaansvaret

Motion 2017/18:1961 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjänstemannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Innan dess kunde fel och försummelser leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. Uppdrag granskning och andra granskande media har avslöjat den ena efter den andra myndigheten där tjänstemannaansvaret har brustit. Om vi får ett samhälle där vi inte fullt ut litar på offentliga tjänstemän och myndighetsutövare så urholkas den sociala tilliten.

Medborgarna behöver känna trygghet i att offentliga myndighetsutövare som begår fel i tjänsten får ta sitt ansvar. Det sänder fel signaler om fel begångna i tjänsten inte får några konsekvenser.

I dagsläget finns ett politikerförakt som har ökat och tilltagit under åren, på grund av att tjänstemannaansvaret tagits bort. Det finns således i dagsläget ingen att avkräva ansvar av när saker och ting går fel. Den här sommarens olika händelser har visat att det är av yttersta vikt att tjänstemannaansvaret återinförs igen i Sverige.

Regeringen bör göra en översyn om hur tjänstemannaansvaret kan införas inom statliga, regionala och kommunala verksamheter.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjänstemannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.