Tillväxt ovanför odlingsgränsen

Motion 2021/22:615 av Eric Palmqvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillåta markförsäljning och byggnation ovanför odlingsgränsen och i renbetesfjällen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i norra Sverige pågår historiskt stora industrisatsningar. Investeringar i såväl infrastruktur som elproduktionsenheter och industrifastigheter pågår eller är planerade. Stora mineraltillgångar, ren vattenkraft, högkvalitativa fjällturistanläggningar och orörd natur skapar tillsammans med en hög inneboende innovationskraft hos de som bor där goda förutsättningar för en stark tillväxt. Graden av exploatering av marken är på många håll synnerligen låg, och på många håll är bebyggelsen mycket gles. Som ett steg i att tillskapa en högre attraktivitet och stimulans till inflyttning har lättnader i strandskyddsreglerna efterfrågats av en majoritet i Sveriges riksdag. Jag menar att det också vore rimligt att genomlysa det regelverk som reglerar markförsäljning och nybyggnation ovanför odlingsgränsen i Lapplands landskap och inom dess motsvarig­het, renbetesfjällen, i Jämtland och Härjedalens landskap i syfte att öppna för lättnader där så är möjligt.

Utökade möjligheter till bostadsbyggande och industriinvesteringar utgör på många håll förutsättningen för en gynnsam tillväxt. För att detta skall vara möjligt måste det finnas tillgång till lämplig eller attraktiv mark att göra dessa etableringar på. Ovanför odlingsgränsen och i renbetesfjällen är dock möjligheten för landets kommuner att förvärva mark av staten kraftigt begränsad. Eftersom staten i många fall är den största markägaren i de berörda kommunerna verkar dessa regelverk hämmande för tillväxten i de berörda kommunerna varför en översyn av desamma är önskvärd.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillåta markförsäljning och byggnation ovanför odlingsgränsen och i renbetesfjällen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.